•  WORK   •  ABOUT •  CONTACT                                  
KOREAN WAR MEMORIAL

2019 / Competition / Luleburgaz, Turkey

Design : Selçuk Kişmir, Elif Güngör, Meltem Çelik Kişmir

Area: 1600 sqm
cultural / memorial / public / landscape
___________________________

TR

SÜKUNUN İZİNDE, SÜKUNA DOĞRU...

Savaşlar insanoğlunun hırsları ve politik yarışların ürünü olarak ortaya çıksalar da, mağdurları ve cephedeki askerler için her seferinde sükuna doğru çıkılmış yeni bir yoldur aslında. Ateş ve zulüme taık olmuş her savaş mağduru, huzur ve dirliğin; yani sükunun hayaliyledir. Bazen şehadetle gelir beklenen sükun, bazen ise bir zafer ya da barış ile.

Kavramlar üzerine konuşur ve düşünürken, karşıtlarını de beraberinde akılda tutmak gerekir. Savaşı anarken barışı hatırlamamak olmaz. Çoğu kez, yalnız savaş olgusunu aksiyon gerektiren bir kavram olarak düşünürken barışı es geçeriz. Oysa ki barış hali hassastır ve korunmaya muhtaç.

Kore Savaşı da her savaş gibi bozguna uğramış ve unutulan bir barışın neticesi olmuştur. Aynı milletin ayrı düşmüş toplumları arasında başlamış ve süregelen bir çatışma alanıdır. Taraf olmuş onlarca devletin karşı karşıya geldiği, dünya tarihinin trajik cephelerinden birini teşkil eder. İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı büyük yıkımın hemen ardından, insanoğlunun yasını ne denli çabuk unutabileceğine dair de acı bir emsal olmuştur. Tarihin bu kesitine bakarken, öneri tasarım; barış ve ona giden zorlu yolun hikayesini merkezine alır. Savaşı ve savaşa katılmış Türk askerini anarken, ziyaretçilerin tıpkı savaşın asıl mağdurları ve cephedeki askerler gibi, sükunun izinde deneyimleyecekleri bir kurgunun gerçekleşmesi hedeflenmiştir. Mevcut ‘An’ dan uzaklaşarak ateş altındaki karanlık ve kayıpları hatırlamak, sonra durup sükun üzerine sessizce düşünmek ve yad etmek.

241. Alay ve tüm birliklerin anısına, İskenderun Limanı’ndan başlayıp şehadet, mücadele ve kahramanlığa doğru ilerleyen uzun yolculuklarına adanmış bir yad rotasıdır bu. Tek boyutlu, ezici bir anıtsallıktan öte ziyaretçileri sarmalayacak üç boyutlu bir deneyim hedefler. Ziyaretçileri, peyzaj ve mimarinin birbiri içinde eridiği, alanla hemhal bir genel tavırla çevrelerken, formal bir ritüelden öte, yoğun bir deneyimin parçası olmaya davet eder.