•  WORK   •  ABOUT •  CONTACT                                  
NEW BERANE CEMETERY
Winner of the 1st PRIZE !

2023 / Competition / Montenegro
Design : Selçuk Kişmir Meltem Çelik Kişmir

religious / public / landscape
_________________________EN

Cemeteries are unique typologies for planning and architecture, as they evoke intense feelings of visitors. They serve as stages for both farewells and remembrance, representing the journey between death and life, loss and memories. Creating such a space goes beyond practical needs for burial or movement. It requires creating a series of sequences in which emotions and ritual needs flow simultaneously.

How can we redefine an irregular and hilly piece of land into a place of memorials blended into the nature ?

Can a cemetery be more than just a field of tombs in a row ? How can we create a catalog of remembrance units that are smaller in size and deeper in their emotions?


The proposal for the New Cemetery in Berane seeks to address these questions by creating a serene landscape that seamlessly integrates natural and physical elements. The aim is to let visitors experience the space with an uninterrupted and tranquil emotional and spatial depth.

--

Berane is a city surrounded by the scenic rural character of the northeastern part of the country, settled along the Lim River with a modest population of of approximately 30,000. The new cemetery is planned on the northeast of the city center on a sloppy terrain surrounded by agricultural fields and rural views. The characteristics of the location, topographical conditions, and a common central structure will serve both the Orthodox and Muslim cemeteries become the main inputs of the overall approach. The cemetery's design aims to create a dialogue between the natural and fabricated elements and redefine the area as a public park.

The main structure sits at the southern end of the plot, running in a northeast-to-southwest direction and blending seamlessly into the natural topography. It contains a chapel, a ghusl room, administration offices, and other essential services.  

Individual units of the building program are arranged around an internal square, which is covered by a large green roof. The central structure offers a panoramic view of the surrounding site from both ground and roof levels, creating a buffer zone between the two cemeteries and an outdoor space with lush vegetation.

The circulation is designed to follow the natural flow of water, collecting and transferring it to reservoir points that will serve as water features. A main promenade creates multiple enclosed loops for different phases of the project, defining the main spine of pedestrian and vehicle flow.

 
The burial plots varies in slope and orientation due to the relationship between the project boundary and the main promenade. To maintain harmony and consistency with the concept, the project suggests using various types and sizes of Burial Rooms instead of defining the entire terrain to cascade in one direction. These rooms will settle into the existing slope, creating smaller sub-plots and spatial diversity. The tombs maintain their eastward orientation but vary in size and type, making it easier for families and visitors to locate their graves and feel a closer connection to their loved ones during their visits. Secondary pedestrian links parallel to the slope will connect the Burial Rooms to the main promenade through straight paths.   TR

Mezarlık ve anma mekanları, ziyaretçilerinin duygu yoğun deneyimleri ile geleneksel ve dini ritüellere dönük ihtiyaçlara bir arada ev sahipliği yapan oldukça özgün tipolojilerdir. Vedalar ve kavuşmaların sahnesi olurken; hayat ve ölüm, kayıplar ile hatıralar arasında yolculuk ve ilişkinin fiziksel arka planlarına dönüşürler.

Karadağ’ın kuzeydoğusunda, mütevazi ölçekte bir kent olan Berane için geliştirdiğimiz yeni mezarlık önerisi, mevcut doğal peyzaj ile mekansal unsurların birbiri içinde eridiği uyumlu bir birlikteliği hedefler. Bu yolla ziyaretçilerin, bütüncül ve kesintisiz bir yalın mimari/fiziksel dünyanın parçası olmaları amaçlanmıştır.

Proje alanı; tarım alanları ve kırsal manzarayla çevrili, eğimli bir arazi parçasıdır. Yerin özellikleri, topografik koşullar ve hem Ortodoks hem de Müslüman mezarlıklarına hizmet edecek ortak bir merkezi yapı,  tasarım içeriğinin ana çerçevesini tanımlar. Öneri, söz konusu geniş alanı yapılı ve doğal çevre arasında kurulacak diyalogla birlikte bir kamusal açık alan olarak da anlamlı kılma hedefini merkeze alır. Topografya ve defin alanları ilişkisini parçacıl anma mekanları ölçeğinde kurgulayarak birbirinin tekrarı şeklinde sonsuz mezar alanları şablonunun ötesinde bir ziyaretçi-mekan deneyimini mümkün kılmayı amaçlar.

Ana yapı, arsanın güney ucunda yerleşip, kuzeydoğu-güneybatı aksında uzanır ve mevcut topoğrafyaya kesintisiz eklemlenir. İçinde Ortodoks cemaat için taziye odaları (şapeller) ve krematoryum gibi birimler ile Müslüman cemaat için bir gusül odası, taziye alanları ve abdest mekanları içerir. İdari ofisler ve ortak servis mekanarı ile birlikte geniş sirkülasyon akslarının ayırdığı parçacıl birimler bir merkez toplanma alanı etrafında ve geniş yeşil çatı altında bir araya gelir. Merkezi yapı, hem zemin hem de çatı kotundan alanın geniş panoramik manzarasına açılarak, iki mezarlık arasında bir tampon bölge ve zengin bir peyzaj alanı tanımlar.

Geniş proje alanı içinde ana dolaşım, suyun doğal akışını takip edecek, toplayacak ve mikro sulak alanlar olarak işlev görecek rezervuar noktalarına iletecek şekilde planlanmıştır. Mezar alanlarına ulaşımı sağlayacak ana omurga proje etaplamasına uyumlu bir şekilde  yaya ve araç akışının merkezi unsuru olur.

Proje sınırı ile ana sirkülasyon omurgası arasındaki ilişki, eğim ve yönelimi farklılık gösteren mezarlık parsellerini tanımlar. Tasarımın ana çerçevesiyle ilişkili olarak, tüm araziyi tek bir yönde teraslayacak bir makro müdahale yerine, çeşitli tip ve boyutlarda anıt birimleri; ‘Odaların’ araziye dağılımı önerilmiştir.

Odalar, mevcut topoğrafyanın değişken karakterine göre şekillenir ve alan içinde özgün ölçek ve konumlarına evrilecek şekilde yerleşir. Sınırları alçak istinat duvarlarıyla tanımlıdır. Bu bölümlendirme stratejisi, mevcut arazinin doğal topografik ve peyzaj karakterini korurken, ziyaretçilerin de defin ve ziyaret alanları ile kurdukları ilişkiyi mekansal ölçeği tanımlayarak derinleştirir.

Önerilen bitkilendirme stratejisi genel konsepti destekler ve güçlendirir. Proje alanı sınırı ile mezarlık birimleri arasındaki çeper, yoğun ağaç grupları ve minimum düzeyde bakım ve su gerektiren alçak yer örtücü bitkilerle birlikte yeşil bir tampon görevi görür. Ana sirkülasyon omurgası çeperinde görece kısa, renkli ağaç türleri ile hacimli bir yüksek çalı ve bitki çeperi önerilmiştir. Yerel türlerden seçilecek çalı ve yüksek bitki grupları, ana omurgaya mekansal bir etki kazandırır ve ana sirkülasyon ile odalar arasında yaşayan/canlı bir sınır tanımlar. Mezar odalarının lokasyonlarının güçlü vurgusu için her anıt biriminin arasına tekil selvi ağaçları yerleşecektir. Odaların içerisinde ise kabir alanları arasında renkli çiçekler ve çalılarla süslenmiş bitkisel kaideler yer alır.